O NAS / RODO

POLITYKA RODO

Jak i w JAKIM CELU przetwarzamy Państwa dane osobowe w SpółCE STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w m-ci Polesie 25, 98-400 Wieruszów

 
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). 
 
Co RODO oznacza?
Celem RODO jest jeszcze lepsze zabezpieczenie Pani/Pana danych osobowych oraz uregulowanie sposobu w jaki są one przetwarzane.
 
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w m-ci Polesie 25, 98-400 Wieruszów, w dalszej części nazwany "Administratorem".
 
Jak skontaktować się z Administratorem:
-wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@stolwitmeble.pl
-wysyłając list na adres: Spółka STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w m-ci Polesie 25, 98-400 Wieruszów
 
Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:
- marketing produktów,
- realizacja produkcji,
- sprzedaż produktów,
- obsługa ew. reklamacji i ogólna obsługa posprzedażowa mająca na celu właściwą realizację zawartych umów między nami.
 
Czy muszę podać swoje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania może wpłynąć na jakość lub wręcz niemożność prawidłowego wykonania umowy lub brak możliwości odpowiedzi na zgłoszone pytanie w kwestionariuszu na stropnie www.
 
Jak długo moje dane będą przechowywane  
- Pani/Pana dane przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przechowywane przez czas realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą z niej wyniknąć. Wszelkie dokumenty księgowe w tym faktury VAT będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa podatkowego.
- Dane przekazane za pomocą formularzy kontaktowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Kto będzie miał dostęp do Pana/Pani danych osobowych?
Do Pani/Pana danych osobowych będzie miał dostep Administrator oraz osoby i firmy zaangażowane w proces obsługi umów/usług zawartych między nami. W szczególności mamy na myśli firmy kurierskie dostarczające produkty, podwykonawcy wspierający sprzedaż produktów, firmy obsługujące sieć teleinformatyczną administratora, podmioty świadczące usługi płatnicze, organy publiczne uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych.
 
Pana/Pani prawa wobec Administratora:
- w każdej chwili możesz zażądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- w każdej chwili możesz sprostować lub uzupełnić dane,
- w każdej chwili możesz zażądać usunięcia danych,
- zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
- cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 
Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś z wymienionych praw, skontaktuj się z Administratorem wysyłając odpowiednie żądanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 
Co jeżeli mam zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania moich danych lub uważam, że łamane jest prawo względem mojej osoby
Nad bezpieczeństwem Państwa danych czuwa organ nadzorczy, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego należy wnieść skargę
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-913 Warszawa
 
Jakie dane gromadzi administrator strony:
Administrator strony gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
  
Zabezpieczenie Pani/Pana danych.
Administrator zastosował procedury wewnętrzne i środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby niepowołane do tego celu. W dniu 25 maja 2018 r. Zarząd Spółki, mając na uwadze bezpieczeństwo danych, wydał zarządzenie pod nazwą "Polityka bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych osobowych w Spółce STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w m-ci Polesie 25, 98-400 Wieruszów" oraz wydał zarządzenei w postaci "Regulaminu przechowywania i ochrony danych osobowych w Spółce STOLWIT MEBLE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w m-ci Polesie 25, 98-400 Wieruszów". Zarządzenia te mają na celu poprawę bezpieczweństwo przetwarzania Państwa danych.